Aedating v3 3


11-Oct-2019 12:51

aedating v3 3-3

marriage dating weddings women

Quoad loca natalia plant Bnim lads daxi indi* caflfe lolumy quo maxune vulgares Iponte prove- niunt ; locum verd rarioram fenpcr notavi es Raii Synopfiukiinaeditionc ccexobiei vauonibus, five propriis, five amiconim.- Plantarum naturam quoad dufaiionefii indicavi fignis iequentibus I viz. Stiiiingflcct, qui ct hoc et aliis amicitise privatim et publice fun^us cft. Ui natur quando autem auila occurrebant meo jure, ut ojrnior» impoiui. x8o« Panduriform oblongum lalenbus inferne coarc* % tattim. J^ijjum divirum iinubus Uncaribus marginilnts re^lis.

£|ICS IH »0A1VI| j 1 rtu PEHTV QF FAKKE, DAVic^it CO. Huiic igkur vii um egregiuin quoad melbodum per omnia, quatenus licuit, fecutus fum. adduxi i quando autem novum genus 6ccurrcbat, charaftcrem naturalem ad ejus ex- emplar, prout in G^nera Flanlarum exibetur» ad- junxi.

y Bktkitis fpirnliter a Jfcen Jens per alia corpora.

58« Squam/ui Digitized by Google 4 Tfi RMl NI BOTANICI.

ARTIUM TUM UTILIUM TUM ELEGANTIORUM JUDICI ET PATRONO, HOC OPUS HUMILLIME DEDICAT ■ GULIEL. fi nu Uum igitur poft cjus tcmpora augnicatum acc€*piflct ipia icientia botanica» nihii pene pro plaotis Ai^^lica* nis dignofcendis ulterius defidenretur, qpam nova fynopfcos cdicio, cujus cxempiaria hodie apud bibliopolas omnino npn inveniuiitur» Ac cxoi tum eft his diebus novum fidus» quod orbi botanico luccm afiudit ne io &3iam% quidem antea vifiun; P R F A T I vifam i magnus iciiicct ilie Ljnnxus» qui partes plantarum minutiffimas, vel prius negle Aas» vel non onuiino obfervatas m conipe&um producen- do, plene illuftrando, et rite nominando fund»- nicntum jecit novae mctliodo fimplici, compen- diofie, certs ; quam et conftantia plane adminui- da toti regno vc^cubili adhuc cognitu feliciter applicuit.

^ Digitized by Goog|e Google NOBl LISi Sl MO VIKO HUGONI OUCI NORTHUMBRIi€, ORDINIS PERICELIDIS EQJJITI, &c. Fundamentum hujus operis quoad Ca$ahgm Plantaruiii Raii fynopfis agncfcitur, ct agnofci debet i quantuium cnim iniadtum rcliquit vir ille diligcntiflimus, accuratiflimus, ct addeie licctp fagaciffimus, confitentibus tuui populai ibus iuis, tum exteris i qut fiorain cjus intcr opcunas ct perfe^lflimas uno ore numerant ?

^44* Cane Uculatum fupra iialco profundo longitudinaliter excavatum. Concavum margtne difco aidiore, ut deprimatur difcus. Cotwixum margine dif Lo ariliorc, ut clevatur difcus. Cucu Uatum iateribus ad baiin counivcncibus apice vero diiatatis.